Οι σκοποί του Συλλόγου

 «Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης» (Π.Σ.Ε.Α.Α.)
Ανάπτυξη του Αθλητισμού και της Άσκησης
forest grass 347134

Η με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, βελτίωση, ενίσχυση και, γενικά, ανάπτυξη του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης στην Ελλάδαμε στόχο τη διατήρησηή τη μεγιστοποίηση της φυσικής κατάστασης και τη βελτίωση της υγείας των ασκούμενων.

Η διαφύλαξη των Συμφερόντων του Κλάδου
Η επικοινωνία και Εκπροσώπηση του Κλάδου
Image

Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΕΚΠΑ

Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΔΠΘ

Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΔΠΘ

Image

Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΘ

Image

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης ΑΠΘ

Image

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών ΑΠΘ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Cron Job Starts