Συνδρομή Μέλους

Εάν επιθυμείτε την εγγραφή σας στον Π.Σ.Ε.Α.Α. παρακαλούμε να προχωρήσετε στις παρακάτω ενέργειες:

  • Διαβάστε το Καταστατικό στην ιστοσελίδα μας από ΕΔΩ.
  • Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής μέλους στην ιστοσελίδα μας από ΕΔΩ.
  • Η εισφορά νέου μέλους, είναι σαράντα ευρώ (40 €) για τα τακτικά και
    πέντε ευρώ (5 €) για τα δόκιμα μέλη (προπτυχιακοί φοιτητές).
    Η ετήσια συνδρομή για τα παλαιά μέλη ανέρχεται σε τριάντα ευρώ (30 €). 
    Καταβάλλετε το ποσό των 40, 30 ή 5 ευρώ αντίστοιχα, στον λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λογαριασμός: 5022-101611-843
IBAN: GR44 0172 0220 0050 2210 1611 843
SWIFT-BIC : PIRBGRAA
Κύριος Δικαιούχος: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

Στη καταβολή του ποσού αναφέρετε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου που εγγράφεται στον Π.Σ.Ε.Α.Α.

Αποστείλετε ηλεκτρονικά στο info@pseaa.gr   με θέμα/subject «Εγγραφή του/της …»:  Αποδεικτικό της καταβολής των 40, 30 ή ευρώ για την εγγραφή σας στον ΠΣΕΑΑ.

Οι σκοποί του Συλλόγου

 «Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης» (Π.Σ.Ε.Α.Α.)
Ανάπτυξη του Αθλητισμού και της Άσκησης
forest grass 347134

Η με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, βελτίωση, ενίσχυση και, γενικά, ανάπτυξη του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης στην Ελλάδαμε στόχο τη διατήρησηή τη μεγιστοποίηση της φυσικής κατάστασης και τη βελτίωση της υγείας των ασκούμενων.

Η διαφύλαξη των Συμφερόντων του Κλάδου
Η επικοινωνία και Εκπροσώπηση του Κλάδου

Νέα του Συλλόγου

31 Δεκ, 2020 115

Ευχές για το 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης…
Image

Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΕΚΠΑ

Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΔΠΘ

Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΔΠΘ

Image

Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΘ

Image

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης ΑΠΘ

Image

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών ΑΠΘ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Cron Job Starts